סגן אלוף שי  פובדובסקי

סגן אלוף שי פובדובסקי

ראש ענף שילוביות במחלקת תקשוב

חיל הים

דוברים נוספים באירוע אתגרי תקשוב 2017

Open Accessibilty Menu