סגן אלוף שי  פובדובסקי

סגן אלוף שי פובדובסקי

ראש ענף שילוביות במחלקת תקשוב חיל ים

הרצאות מפי סגן אלוף שי פובדובסקי:

דוברים נוספים באירוע אתגרי תקשוב 2017

Open Accessibilty Menu