דורון דניאל

דורון דניאל

ראש מינהלת תקשוב ישראל

דוברים נוספים באירוע אתגרי תקשוב 2017

Open Accessibilty Menu