מימוש תפיסת הלוחמה הרשתית בצה"ל במסגרת המעבר לנגב ואתגרי שנת 2017

אירוע אתגרי תקשוב 2017 , חמישי, 26 בינואר 2017, 09:05
תת אלוף נתנאל (נתי) כהן

תת אלוף נתנאל (נתי) כהן

קצין קשר ותקשוב ראשי

הרצאות נוספות באירוע אתגרי תקשוב 2017

Open Accessibilty Menu